InfraAwards 2023 Innovationstävling inom cirkularitet

InfraSweden2030 har det specifika uppdraget att genom olika projekt och aktiviteter skapa innovationer som bidrar till utveckling av transportinfrastrukturområdet. Ett led i detta är att arrangera innovationstävlingar för att stimulera multidisciplinär samverkan och snabba upp processen med att skapa innovativa lösningar.

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med InfraAwards2023 var att genom en innovationstävling ta fram cirkulära lösningar inom transportinfrastrukturen. Målet var att genomföra innovationstävlingen och att utse ett vinnande bidrag, som i ett senare skede kan ges möjlighet att söka medel för vidareutveckling mot implementering. Projektets syfte och mål har uppfyllts genom tävlingen som genomfördes i samarbete med SIP RE:Source och sökte innovationer för hållbar resursanvändning inom transportinfrastrukturen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet nådde sitt förväntade resultat med genomförd innovationstävling och utsedd vinnare. Vinnande lösning kan fungera som hållbara alternativ till dagens etablerade bullerplankor. Innovationstävlingen bidrar till att ta fram cirkulära lösningar inom transportinfrastrukturen. Innovationstävlingen bidrar även genom att påskynda processen för att skapa innovativa lösningar, stimulera till kreativitet och nytänkande samt multidisciplinär samverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med SIP RE:Source. Arbetsgruppen fastställde vilken typ av innovativ lösning inom cirkuläritet som skulle efterfrågas. För att bedöma inkomna bidrag bildades en extern jury, bestående av bedömare från såväl anläggningsbranschen som beställare. Tävlingen kommunicerades genom båda SIPars kommunikationskanaler. Tävlingen avslutades med att utse vinnande bidraget, i samband med Nordic Cirkular Summit 2024 i Helsingfors. Vinnaren har därmed möjlighet att söka enskilt projekt från InfraSweden för att vidareutveckla sin innovation.

Kort om projektet

Tidplan:

2023/03/06 - 2023/12/22

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Fredrick Lekarp
lekarp@kth.se

Partners:

KTH

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Webbsida för InfraAwards 2023