​​Informationslösningar för cirkularitet​ 

​Mål, syfte och förväntad nytta 

​​Projektet ska förtydliga utmaningar och bygga kunskap kring informationshantering samt implementera IT- och verksamhetslösningar som kan bidra till att Sverige kan nå målen för cirkularitet inom belysnings- och byggindustrin genom att:  

  • ​Visa hur köpare, återförsäljare, underleverantörer och offentlig verksamhet kan ta datadrivna beslut som bidrar till bättre resursanvändning vid inköp, förvaltning och avveckling av produkter. 
  • ​Visa hur tillverkare och leverantörer kan använda AI och avancerat systemstöd för att ta fram och underhålla masterdata så att köpare, återförsäljare, underleverantörer och offentlig verksamhet kan ta datadrivna beslut. 
  • ​Visa hur databärare, masterdata och digitala produktpass samverkar för att skapa transparens och spårbarhet i tillverkning, transport, montering, förvaltning och återvinning av produkter. 

​De tekniska lösningar som tas fram kommer bygga på globala standarder som GS1 GDSN och Peppol för att säkerställa kompabilitet och skalbarhet även för aktörer utanför projektet. Det ger en trygg grund för projektet att stå på när vi tar tag i de innovativa delarna: att använda AI för effektivare och bättre masterdatahantering, öka spårbarheten och transparansen i värdekedjan, och att vi vill att belysningsbranschen ska ta ett stort kliv framåt och komma ikapp andra branscher när det gäller informationshantering. 

​Resultat från projektet kommer spridas till, bland andra, Sveriges övriga kommuner. Vår vision är att alla Sveriges kommuner ska ha tillgång till den här typen av lösning inom fem år från projektet. Och att leverantörer har tillgång till AI stöd för masterdatahantering innan projektet är avslutat. 

​Projektets behovsägare 

​​Behovsägare är inköpare, tillverkare och leverantörer av belysnings- och byggmaterial, till exempel Sveriges kommuner och verk.​ 

​Planerade arbetspaket och förväntade leveranser 

​​Projektdeltagare ska kravställa och utvärdera verktyg som utvecklas under projektet inom de sju fokusområden: 

  1. Samla in och skapa produkt- och miljöinformation med hjälp av AI 
  1. Datakvalitet och validering med hjälp av AI, standarder och användarguidning 
  1. Databärare och hur de kan användas för informationsdelning 
  1. Dela information mellan aktörer via standardiserade informationsnätverk 
  1. Visualisering av produkt- och miljöinformation för datadrivna beslut, djupare dataanalys och strategiska beslut 
  1. Spårbarhet och unika identiteter på produktindivid 
  1. ​Blicka framåt och GAP-analys 

Kort om projektet

Tidplan:

2024/05/01 - 2026/04/30

Projektansvarig:

​​Pinestone AB, 556968-7626​

Projektledare:

Johan Stenbeck, Pinestone AB
johan.stenbeck@pinestone.se

Partners:

​​Trafikkontoret Stockholm Stad, Anders Hedlund
anders.hedlund@stockholm.se

​Trafikverket, Henrik Gidlund
henrik.gidlund@trafikverket.se

​Västerås kommun, Mathias Larsson
mathias.larsson@vasteras.se

​Eskilstuna kommun, Patrik Johansson
patrik.johansson5@eskilstuna.se

​Signify, Claudia Lindroos
claudia.lindroos@signify.com

​Fox belysning, Dietmar Högl
dietmar@foxbelysning.se

Orangetek AB, Mikael Rydberg
mikael.ryberg@orangetek.se

Mer information