Framtidens mobilitetsstationer

Projektets mål är att definiera och utforma potentiella mobilitetsstationer baserat på befintlig infrastruktur samt nyutveckling i Sverige. Planerna kan senare användas i konkreta demonstrationsprojekt. De ska bidra till en effektivare användning av transportinfrastruktur och offentligt utrymme, förbättra attraktivitet både för utbyte / övergång och för längre stopp, möjliggöra anpassning till framtida behov och teknologier samt underlätta energi och resurseffektivitet.

Följande effekter förväntas av projektgruppen: Effektivare användning av transportinfrastruktur och offentliga platser, Användning av avancerad IKT för att möjliggöra sömlöst resande, anpassad design för lokala förhållanden, hög attraktivitet för användare, för utbyte / övergång samt för längre stopp eller layovers, anpassning av teknik och konstruktion till framtida behov och teknik, hållbar konstruktion och byggnad med hög energi- och resurseffektivitet, effektiva organisationsmodeller och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Foto på person som fotar rulltrappa med sin telefon

Kort om projektet

Tidplan:

2018/05/01 - 2019/06/30

Projektansvarig:

RISE Viktoria

Projektledare:

Maria Schnurr
maria.schnurr@ri.se

Partners:

RISE Viktoria

Linköpings kommun

Nacka kommun

OKQ8

Arup

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Mobility hubs