Förstärkning av broar med låg störning genom utveckling av snabb härdningsmetod för vidhäftning av kompositmaterial

Broägare behandlar ett stort antal brostrukturer som är i behov av förstärkningar på grund av åldrande konstruktioner, högre trafikkrav vad gäller intensitet och ökade axellaster samt högre säkerhetskrav. Fiberkompositer (FRP) har lockat en hel del uppmärksamhet som hållbar förstärkning av brostrukturer. FRPs erbjuder enastående egenskaper för mekaniska och långtidseffekter, låg vikt samt lätthet vid applicering.

Målet med denna studie är att utveckla en metod för att förkorta den tid som behövs för tillämpningen av pålimmade fiberkompositer på konstruktionsdelar.

En stor hand håller upp en gångbro

Kort om projektet

Projektansvarig:

Chalmers

Projektledare:

Reza Haghani Dogaheh
reza.haghani@chalmers.se

Partners:

Tenroc Technologies AB

Besab AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Förstärkning av broar med låg störning