Dynamisk klimatanpassningsstrategi för en kustnära järnväg i södra Sverige

Mål, syfte och förväntad nytta

Testa och tillämpa ramverket Dynamic Adaptation Policy Pathways i Trelleborg, för att stötta klimatanpassningen av järnvägen där med avseende på översvämningsrisk, på ett så kostnadseffektivt, flexibelt och robust sätt som möjligt.

Projektets behovsägare

Trafikverket och Trelleborgs kommun

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

  • AP1 Litteraturstudie och förberedelser
  • AP2 Workshop 1 Identifiera nuläge, risker och sårbarheter för kustnära järnväg i Trelleborg
  • AP3 Workshop 2 Identifiera potentiella anpassningsåtgärder
  • AP4 Workshop 3 Skapa ”adaptation pathways”
  • AP5 Avslut med slutrapport och journalartikel
Järnväg framför sjö

Kort om projektet

Tidplan:

2023/05/01 - 2024/05/01

Projektansvarig:

Lunds universitet

Projektledare:

Carl-William Palmqvist
carl-william.palmqvist@tft.lth.se

Partners:

VTI, Gunnel Göransson
Gunnel.goransson@vti.se

Trelleborgs kommun, Johannes Hagström
Johannes.Hagstrom@trelleborg.se

Mer information