Återvinning av termoplastisk vägmarkerin

Mål, syfte och förväntad nytta

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att återvinna termoplastisk vägmarkeringsmassa genom utveckling av produkter och processer samt genom utredning av tekniska egenskaper och krav i relation till befintliga regelverk. Målet är att kartlägga egenskaperna hos det återvunna materialet och samla kunskap om fräs-och blästringsprocessernas påverkan på materialet samt att formulera vägmarkeringsprodukter med återvunnet material. Resultetet av detta är på kort sikt (12–18 månader) produkter med upp till 10 % återvunnet material och på lång sikt (24–36 månader) produkter med minst 10 % återvunnet material, certifierade i klass P5 av NordicCert. Effekterna av denna utveckling är minskade kostnader, minskat avfall, minskad klimatpåverkan och ökad cirkularitet samt omvandling från avfall till användbar produkt.

Projektets behovsägare

Projektets behovsägare är Svevia som deltar i projeketet genom formulering av recept och framställning av materialbatcher i sin produktionanläggning vilket gör att resultaten omedelbart kan implementeras i ordinarie produktion. Projektets huvudsakliga utmaning ligger i att säkerställa att den tekniska lösningen fungerar och att möjliggöra att återvinningen kan skalas upp.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Arbetspaket 1: Materialinsamling. Leverans av material till arbetspaket 2.
Arbetspaket 2: Materialanalys. Leverans av siktkurvor och sammansättningsanalys till arbetspaket 3.
Arbetspaket 3: Formulering. Leverans av formuleringar för utläggning på provfält i arbetspaket 4.
Arbetspaket 4: Provfält. Leverans av tre applicerade material på NordicCert provfält i Norge.
Arbetspaket 5: Projektadministration ofh kommunikation. Leverans av rapporter, nyhetsartiklar, och konferenspresentationer.

Kort om projektet

Tidplan:

2024/04/03 - 2025/03/31

Projektledare:

Hanna Fager, Statens väg- och transportforskningsinstitut
hanna.fager@vti.se

Partners:

Svevia AB

Stripe Hog Scandinavia AB

Mer information