Nya medlemmar i InfraSweden2030

Medlemsorganisationer är nyckelaktörer i InfraSweden2030. De påverkar programmets strategiska verksamhet, är med och tar fram programmets forsknings- och innovationsagenda.

Sedan programmets start har antalet medlemmar ökat kontinuerligt och nu har vi har glädjen att välkomna tre nya medlemmar i programmet!

Genom deras medlemskap blir de en aktiv del av programmets innovationssatsningar medan InfraSweden2030 får tillgång till ännu bredare kompetens för att kunna bidra till framtidens transportinfrastruktur.

Svevia verkar inom entreprenörsbranschen och är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Företaget är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige.

Som medlemsorganisation i InfraSweden2030 vill Svevia aktivt jobba med FoI utifrån entreprenörens synvinkel samt tillsammans med andra aktörer skapa strategier för innovation.

Nira Dynamics utvecklar mjukvaruprodukter mot fordonsindustrin och vägövervakningsfunktioner. Som medlemsorganisaton i InfraSweden2030 vill Nira Dynamics bättre förstå hur deras befintliga digitala produktportfölj kan skapa nytta för intressenter samt hur produkterna bör förändras för att ännu bättre passa i framtidens system för övervakning av vägnätet. Deras mål är att bli en aktiv del av innovations-satsningar inom digitalisering och förnya sättet att övervaka vägnätets status och välmående.

Trimble är leverantör av programvara för anläggningsarbeten och infrastruktur inom samhällsbyggnad.

Genom att gå med som medlemsorganisaton i InfraSweden2030 vill Trimble agera som projektdeltagare och önskar utveckla branschen särskilt inom områden som uppkopplad transportinfrastruktur samt konstruktionslösningar och byggmetoder.

Trimble önskar att delta i programstrategiska aktiviteter som workshops och testbäddar.

Är du intresserad av att vara medlem i InfraSweden2030?

Läs mer om hur man ansöker eller kontakta oss på programkontoret@infrasweden2030.se