Fyra åtgärder för mer innovation i anläggningssektorn

Fyra konkreta åtgärder för mer innovation
Johan Nyström, fokusområdesledare för Produktivitet, intervjuas i Byggindustrin och ger tips på hur innovationstakten skulle kunna höjas i anläggningssektorn:

  1. Kontrakt med förseningsavgift
  2. Strategiska samarbeten med underentreprenörer
  3. Lås inte vägplanen för tidigt
  4. Upphandla på tidigare prestationer