Från projektresultat till innovationer

Välkommen till innovationsworkshop med InfraSweden2030 och KTH Innovation!
Tid: 18 juni, kl 10-16

Plats: Kapitel8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Workshopen vänder sig till projektledare eller andra representanter för pågående och avslutade projekt, varje projekt bör skicka 1-2 representanter till workshopen. Under dagen arbetar vi tillsammans under coachning av innovationsledare för att ta projekten ett steg närmare implementering.

InfraSweden2030 har inlett ett samarbete med KTH Innovation och på workshopen kommer vi använda deras modell KTH Innovation Readiness Level™. Modellen är välbeprövad och ger innovationsstöd till idéer och projekt genom sitt enkla, tydliga och visuellt genomarbetade ramverk, som möjliggör mätning och uppföljning av status och progress mot implementering.

KTH Innovation Readiness Level™ bygger på sex fokusområden (Teknologi, Kund/Behov, Affärsmodell, IP, Team, Finansiering) med tillhörande detaljerade ”statusskalor”. Stegvis verifieras olika standardfrågor och mognaden ökas inom olika områden. Modellen ger en struktur och ledstång för vilka områden man behöver behöver jobba med och vilka steg man behöver ta i sin innovationsutveckling.

Alla deltagande projekt kommer få tillgång till modellen, och kommer få en självskattning att fylla i och skicka till InfraSweden2030:s programkontor senast 5 juni. Workshopen kommer vidareutveckla projekten utifrån självskattningen med innovationsledarnas coachning.

Program för dagen:

10.00 Inledning, presentation av deltagare och agenda
10.20 Så tar vi våra projekt närmre implementering! Introduktion från innovationsledare från Coinnovate och KTH Innovation
10.40 Innovationsvärdering med hjälp av KTH Innovation Readiness Level™
12.00 Lunch och nätverkande
13.00 Innovationscoaching enskilt och i grupp
15.00 Summering
15.45 Reflektion
16.00 Avslutning

Anmäl dig nedan om du inte redan gjort det. Dela gärna länken med ytterligare representant för ditt projekt. Har ditt projekt inte möjlighet att delta, vänligen ta kontakt med InfraSweden2030:s programkontor.