Workshop – Påverka riktningen för InfraSweden2030

Ta chansen och påverka riktningen för InfraSweden2030
I slutet av mars 2022 ska vi skicka in en ansökan om en ny programperiod för InfraSweden2030. Med anledning av detta vill vi utveckla programmet så vi blir ännu vassare. Välkommen att delta i en digital workshop där du lyfter dina förslag! Under workshopen arbetar vi tillsammans för att hitta de viktigaste prioriteringarna för InfraSweden2030s tredje programperiod. Alla som vill bidra till utvecklingen till att nationens transportinfrastrukturlösningar blir smartare, hållbarare och konkurrenskraftigare är välkomna att delta.

Anmäl dig nedan för att delta på workshopen den 18 februari eller anslut dig direkt via Zoom-länken: https://kth-se.zoom.us/j/67976270074

Redan idag kan du lämna dina tankar i en padlet: https://padlet.com/lisa644/InfraSweden2030

Padleten kommer att finnas tillgänglig för dina tankar, synpunkter och frågor fram till slutet av mars.

Vi ser fram emot att lära oss mer om dina idéer och att tillsammans diskutera InfraSweden2030s framtida inriktning!

Program 18 februari:
10.00 Välkomna, syfte, agenda

10.05 Programmets nuvarande inriktning och resultat så här långt

10.10 Initiala tankar om fortsatt inriktning

10.20 Enskilt arbete

10.25 Arbete i smågrupper

10.50 Rapportering av resultat från smågrupper

10.55 Paus

11.05 Gemensam prioritering

11.25 Summering och avslut

Om eventet

Datum:

2022/02/18

Tid:

10:00 - 11:30

Plats:

Digitalt