Workshop: Mätmetoder för ökat produktivitet

Varmt välkomna till en workshop som anordnas av Anläggningsforum tillsammans med projektet Mätmetoder för ökad produktivitet. Mätmetoder för ökad produktivitet är ett utvecklingsprojekt med stöd från InfraSweden och Vinnova som har pågått sedan september-2021. Detta initiativ startades i Anläggningsforum med en bred förankring i branschen och fokus på att förenkla och effektivisera.

Syftet med workshopen är att presentera och diskutera projektets resultat så här långt, samt fånga upp era erfarenheter kring nya metoder och de arbetssätt som ni praktiserar i era projekt.

Workshopen äger rum på KTH den 29 juni kl 10-15 i Konferensrummet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Teknikringen 74D, 100 44 Stockholm.

Mötesagendan

10.00 Välkomna!

10.05 Presentation av projektet och dess resultat

10.25 Diskussion kring projektresultat och slutsatser

11.00 Diskussion kring mätning och toleranser:

Måste vi mäta? Vad ska mätas? Behövs toleranser? Skulle vi kunna göra annorlunda?

12.00 Gemensam lunch

13.00 Workshop för att lyfta och dela goda exempel från era projekt

14.30 Nästa steg i projektet

14.45 Avslutande reflektion

15.00 Tack för idag!

Antalet platser är begränsade till 30. Säkra din plats här. Först till kvar gäller!

Varmt välkomna! Vi ser fram emot en spännande dag tillsammans.

Anna Neidenström, Projektledare – Mätmetoder för ökad produktivitet, Senior specialist BIM, Trafikverket

och

Bodil Sandén, Innovationsledare, InfraSweden2030, Konsult i Coinnovate/forskare vid Karlstad universitet

Om eventet

Tid:

10:00 - 15:00

Plats:

KTH – Stora konferensrummet på Deans Office Teknikringen 74D Stockholm, Sverige