Workshop – Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Välkommen till beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor!
Under InfraSweden2030 Öppet hus 2021 föddes idén om att starta ett beställarnätverk för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Initiativet följdes upp snabbt och sedan dess har nätverket träffats fem gånger.

Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter och presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av aktiviteterna som efterfrågas i ett kommande nätverksarbete.

I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat.

Nu bjuder vi in till den sjätte träffen den 8 februari klockan 13:00-15.30.

Agenda:

13.00 Välkomna och check-in: Vad ligger på ditt bord just nu?

13.10 Workshop 1: Kopplingen mellan övergripande klimatmål och kriterier i projekt.

13.45 Rapport från innovationsteamen

14.05 Kort paus

14.15 Workshop 2: Vilka frågor vill vi driva gentemot politiken?

14.50 Avslutande reflektion

15.00 Tack för idag!

Eftersnack fram till kl. 15.30

En länk till mötet skickas ut dagen innan evenemanget.

Varmt välkommen!

Om eventet

Datum:

2022/02/08

Tid:

13:00 - 15:30

Kontaktperson:

Lisa Johnsson
lisa@coinnovate.se