Workshop 5 – Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Välkommen till workshop med beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor!

Under InfraSweden2030 Öppet hus 2021 föddes idén om att starta ett beställarnätverk för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Initiativet följdes upp snabbt och nätverket är nu igång!

Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter och presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av aktiviteterna som efterfrågas i ett kommande nätverksarbete.

I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat.

Agenda 7 december

13.00 Välkomna och check- in

13.10 Rapporter från innovationsteamen

13.30 Kunskapsinspel och grupparbete: Att upphandla för innovation och hållbarhet

14.05 Casemetodiken – ett nytt arbetssätt för oss i nätverket!

14.15 Kort paus

14.30 Avsiktsförklaring

14.40 Kort planeringsmöte i innovationsteamen

14.50 Reflektion och fortsatt arbete

15.00 Tack för idag!

15.30 Absolut slut för idag

Om eventet

Datum:

2021/12/07

Tid:

13:00 - 15:30

Kontaktperson:

Lisa Johnsson
lisa@coinnovate.se