Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet

Välkommen på webbinarium med InfraSweden2030:
Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet
Anmäl dig via länken nedan så skickar vi en Zoom-länk till din epostadress dagen innan webbinariet.

Sveriges övergripande mål om att till 2045 vara klimatneutrala innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det medför att utsläppen inom Sveriges gränser måste minska i de flesta branscher. Trafikverket har en ambition att minska klimatpåverkan som infrastrukturunderhåll ger upphov till. Trafikverket har utifrån det nationella klimatmålet satt upp ett långsiktigt mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045.  

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 har ViaPM, Svevia och Umeå universitet i samarbete med Trafikverket genomfört förstudien Plan Zero i syfte att utifrån ett värdekedjeperspektiv belysa anläggningsbranschens utmaningar inför introducering av vätgasdrivna tunga fordon för omställning till ett hållbart och klimatneutralt vägunderhåll. Förstudien påvisar och adresserar nödvändiga förutsättningar som bör skapas för att säkerställa övergången till vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet.       

InfraSweden2030 arrangerar ett webbinarium i syfte att presentera resultatet för förstudien Plan Zero. Webbinariet äger rum 22 april kl 13:00-15:00.   

Webbinariet kommer att spelas in.

Anslut dig till mötet via Zoom-länken: https://kth-se.zoom.us/j/66729445143

Agenda

13.00-13.10 Inledning
13.10-13.20 Bakgrund
13.20-13.30 Basunderhåll Väg, Behov och Utmaningar
13.30-13.45 Teknik
13.45-14.00 Marknad
14.00-14.05 Paus​
14.05-14.20 Vätgasproduktion
14.20-14.35 Kostnads-nyttoanalys
14.35-14.45 Summering & Nästa steg
14.45-15.00 Frågor och diskussion
15.00-15.30 Fortsatt diskussion för de som kan stanna.

Talare

Hawzheen Karim, Fokusområdesledare, InfraSweden.
Jasmina Pasic Radicic, Managementkonsult, ViaPM.
Björn Eklund, Utredare, Trafikverket.
Anders Johnson, Managementkonsult, ViaPM.
Mat Granberg, Driftcontroller, Svevia.
Thomas Wågberg, Professor, Department of Physics, Umeå University.
Boh Westerlund, CEO BW Konstruktion AB.

Välkommen!
Projektledningen genom InfraSweden2030 och Trafikverket

Om eventet

Datum:

2022/04/22

Tid:

13:00 - 15:00

Plats:

Digitalt