Transportinfrastrukturens styr- och ägarmodeller

InfraSweden, Byggföretagen och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) bjuder in till ett seminarium (som även kan följas digitalt) med syfte att diskutera transportinfrastrukturens styr- och ägarmodeller – hur organisation, styrning och ägarskap kan bidra till en effektivare förvaltning och samtidigt stärka näringslivets konkurrenskraft.
Anläggningssektorn brottas med låg produktivitet, låg innovationstakt och kostnadsöverskridanden. I Sverige ägs den nationella transportinfrastrukturen av Trafikverket och flera statliga bolag är stora aktörer på området. Undantagen i Sverige är Öresundsbron och Arlandabanan som har andra ägarformer. Internationellt är det inte ovanligt med Offentlig-Privat Samverkan (OPS) där infrastrukturen finansieras, organiseras och ägs av privata aktörer. I Norge finns ett statligt bolag som har i uppdrag att bygga och förvalta transportinfrastruktur smartare och mer effektivt. Vilka är lärdomarna från Nye Veier i Norge?

Som inspiration presenteras erfarenheter från Nye Veier i Norge, ett bolag som finansieras och ägs av norska staten. Ledningen för bolaget har i uppdrag att utmana etablerade byggnormer och processer i syfte att bygga och förvalta transportinfrastruktur mer effektivt. Behöver Sverige ett liknande initiativ för att komma tillrätta med våra utmaningar?

Medverkande
Bjørn Børseth, direktör Nye Veier
Francisca Ramsberg, överdirektör Trafikverket
Johan Nyström, ekon dr, forskare, InfraSweden
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Per Ling-Vannerus, senior rådgivare, Pelmaq

Moderator: Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket, IVA avdelning Samhällsbyggnad

Seminariet, som äger rum på Näringslivets Hus i Stockholm, kan även följas digitalt. Välj hur du vill delta i anmälan. Aktuell länk finns i bekräftelsemailet samt skickas ut dagen innan seminariet.

Seminariet arrangeras av Byggföretagen i samverkan med IVA avdelning Samhällsbyggnad och InfraSweden.

Om eventet

Datum:

2023/02/22

Tid:

13:00 - 14:30

Plats:

Wallenbergaren, Näringslivets hus Storgatan 19 Stockholm, Sverige