Tjänstefiering av transportinfrastrukturen – Digitalt seminarium

Tjänstefiering av transportinfrastrukturen – välkommen till digitalt seminarium den 18 maj 13.00 – 15.30!
Både företag och myndigheter blir allt mer av en tjänstesektor. Fokus flyttas från fabriken och produkten till tjänsten. Skälet är både ekonomi och hållbarhet. Vi behöver dela på saker i allt större utsträckning istället för att köpa nytt. Allt fler affärsmodeller bygger på tjänster snarare än produkter.

Seminariet syftar till att belysa frågor om hur anläggningssektorn kan transformera sitt synsätt från att vara fokuserat på produktframtagning till att lösa transportinfrastrukturägarnas problem.

Några exempel som berör transportinfrastrukturen kan vara:

Hur är det möjligt att handla upp ett önskvärt tillstånd som till exempel halkfritt?
Är det möjligt att dela ägande av maskiner?
Hur kan tjänstefiering stötta utvecklingen mot hållbarare transportinfrastruktur?
Tillit är en viktig faktor för att lyckas beställa och leverera tjänster med tillhörande anläggningar, hur kan tilliten byggas?

Medverkande talare

Maria Åkesson, forskare vid Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads universitet
Roland Bång, produktutvecklare Infranord
Tobias Emanuelsson, VD Polar Structures

Vi avslutar med en diskussion där vi delar erfarenheter och idéer med varandra.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med transportinfrastruktur och hållbarhet både som beställare, utförare och forskare.

Anmäl dig nedan senast den 17 maj, varefter länk sänds till deltagarna.

Denna aktivitet genomförs av InfraSweden2030, vilket är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram. Själva initiativet kommer från InfraSweden2030s beställarnätverk, som samlar personer som arbetar med upphandling och hållbarhet inom kommuner och regioner samt andra intressenter.

Varmt välkommen
Programkontoret InfraSweden2030

Om eventet

Datum:

2022/05/18

Tid:

13:00 - 15:30

Plats:

Digitalt