Ställ frågor kring utlysningen – tillfälle 2

Vill du delta i utlysningen ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” med ditt innovationsprojekt?
Få coaching innan du söker! Vid två tillfällen erbjuder vi möjlighet att koppla upp dig på ett Zoom-möte och ställa frågor och få tips och råd från programkontoret samt våra samverkans- och innovationsledare.

Om eventet

Datum:

2021/12/08

Tid:

13:00 - 13:30

Plats:

Digitalt