Smarta mål – en väg till ett lyckat projekt

Hur formulerar du dina mål? Hur använder du dem? Hur ser du till att komma hela vägen in i mål?
På detta webbinarium berättar Johannes Henriksson från Ramboll om en världsberömd planeringsmodell som visar hur ett mål bäst skapas och används för att nå effektiv framgång.

Välkommen att lära dig mer om SMARTA MÅL, där målet blir Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt och Tidsatt = SMART.

Webbinariet arrangeras i samverkan av 14 strategiska innovationsprogram och är ett erbjudande till dig som ska ansöka om projektmedel.

Om eventet

Datum:

2022/03/30

Tid:

14:00 - 14:30

Plats:

Digitalt