Resultatseminarium: Nya steg mot en effektiv och hållbar vinterväghållning

I takt med samhällets digitala transformation har tillgången till information om transportinfrastrukturen blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Utvecklingen öppnar upp nya möjligheter för vägunderhåll både vad avser miljö och ekonomi. För att lyckas behöver vi anpassa och utveckla mer än bara tekniken.

Välkommen till ett digitalt resultatseminarium på temat effektiv och hållbar vinterväghållning där vi kommer att presentera resultat från tre projekt som kommit en bra bit på väg:

  • Digital vinter – Christer Andersson, ViaPM​
  • Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon – Johan Pettersson, Nira Dynamics
  • Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift – Niclas Hallgren, Svevia och Mats Wärme, BM System​

Varmt välkomna!
Hawzheen Karim och Bodil Sandén​, utvecklings- och innovationsledare, InfraSweden​

Agenda

13.00​ Välkomna, syfte, agenda och laget runt​
13.15​ Resultat från tre innovationsprojekt​

  • ​Digital vinter – Christer Andersson, ViaPM​
  • ​Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon – Johan Pettersson, Nira Dynamics ​
  • ​Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift – Niclas Hallgren, Svevia och Mats Wärme, BM System​

14.00​ Kvarstående utmaningar och hinder ​

14.30​ Paus

14.45​ Nästa steg och vilka behövs för det?​

15.15​ Avslutande diskussion och reflektion​

15.30​ Tack för idag! Vi ses på nästa workshop.

Om eventet

Datum:

2023/11/24

Tid:

13:00 - 15:30