Resultatsemarium: Nollutsläpp från anläggningsbyggande

På vårt resultatseminarium på temat nollutsläpp från anläggningsbyggande presenterar några projekt från InfraSwedens projektportfölj sina viktigaste resultat som syftar till att branschens utsläpp ska minska och ta reda på vad ett klimatneutralt anläggningsprojekt är.

  • Klimatneutrala anläggningsprojekt – vad är det? – Stefan Uppenberg, WSP och Ida Karlsson, Chalmers​
  • Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager, Stefan Hörnfeldt, Cornerfield Consulting AB ​
  • Plan Zero, Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader, förstudie och genomförbarhetsstudie, Anna-Karin Salmi, ViaPM

Därefter har vi en gemensam diskussion om utmaningar och vägar fram till implementering och nytta. Deltar på workshopen gör även Volvo Future Solutions, Trafikverket, Maskinentreprenörerna och Bellman Group AB.

Varmt välkommen!

Stefan Uppenberg och Lisa Johnsson, utvecklings- och samverkansledare, InfraSweden​

Om eventet

Datum:

2023/11/10

Tid:

13:00 - 15:00

Plats:

Digitalt

Kontaktperson:

programkontoret@infrasweden.nu

Organisatörer

InfraSweden