Innovationslyftet – hur kan innovationer stärka transportinfrastrukturen?

Om eventet