InfraSwedens öppethus-seminarium 2024 – Hållbar mobilitet genom innovationer i transportsystemet

Trafik och transporter är ofta i fokus vad gäller omställning till en mer hållbar livsstil. Själva transportsystemet talas det mindre om. Från InfraSwedens hittills genomförda projekt efter åtta års verksamhet finns flertalet resultat och lösningar samlade. Dessa är nu redo att tillämpas i utvecklingen av ett mer hållbart transportsystem. Kom på öppet hus och ta del av resultat för att hitta vägar framåt i pågående verksamhet.

Program

13.00-13.15 Transportsystemets betydelse för hållbar mobilitet
InfraSweden och satsningar på innovation. Fredrik Bergström, styrelseordförande InfraSweden och Peter Ekdahl, COWI


13.15-13.40 Beställare skapar förutsättningar för att uppnå klimatneutral anläggningssektor
För att uppnå klimatneutral anläggningssektor krävs vilja och förmåga att lyckas ställa klimatkrav redan i upphandlingen. Vi berättar om erfarenheter och utvecklingsprojekt inom området.

13.40-14.00 Bättre underhåll genom uppkoppling
Tillgång till uppdaterad information om infrastruktur har blivit kostnadseffektivare och snabbare. Det skapar förutsättningar för effektivare och mer hållbart underhåll. Vi presenterar ett antal praktiska fall och studier.

14.05-14.25 Kan alternativt ägandeskap och nya finansieringsmodeller öka produktiviteten?
I vilken grad påverkar ägarskap produktivitet och innovation vid utformning, anläggning och förvaltning av transportinfrastruktur? För att få ett bredare analysunderlag har vi studerat hur ägarskap och finansiering är organiserat i Norge, Danmark, Finland och jämfört med i Sverige.

14.25 Avslutning
Händer under närmaste tiden. Kommande event april-maj

Om eventet

Datum:

2024/03/21

Tid:

13:00 - 14:30

Plats:

Digitalt

Kontaktperson:

programkontoret@infrasweden.nu

Organisatörer

Infra Sweden