InfraSweden2030 Digitalt Öppet hus – Tema: Innovationstävlingar

Välkommen: Digitalt Öppet hus med InfraSweden2030

Tema: Innovationstävlingar för att skapa nytta för kommuner och andra infrastrukturägare​​
I år fokuserar InfraSweden2030:s Digitala Öppet hus på innovationstävlingar som verktyg för att nå klimatneutral transportinfrastruktur.

Förutom staten och Trafikverket så är kommuner de största beställarna av transportinfrastruktur i Sverige. Genom att utveckla kunskap och stimulera innovationer ökar möjligheterna till klimatförbättrat byggande som skapar nytta för medborgarna. Vi belyser och diskuterar hur innovationstävlingar kan vara ett verktyg för att få till klimatneutralitet inom anläggningssektorn.

Vi välkomnar som talare:

Erik Borälv, programledare öppen innovation, Vinnova
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg, Peab
Lars Redtzer, chef branschutveckling, Byggföretagen
Maria Brogren, Innovations- och forskningsråd, Sveriges Ambassad i Washington, DC
Nils Blom, projektledare för innovationstävling elektrifiering, trafikkontoret, Stockholms stad

AGENDA:

14.00 – Välkomna!

14.05 – Innovationstävlingar som verktyg – ur deltagares och behovsägares perspektiv

VINNOVA’s erfarenheter och framtidsspaning för innovationstävlingar
Vilka möjligheter ser kommuner att främja klimatneutralitet genom innovationstävlingar?
Innovationstävlingar främjar affärer
InfraSweden2030s innovationstävlingar + kommande InfraLIGHTerAwards 2022
14.55 – På gång inom InfraSweden2030

15.00 – Tack för idag!

Mötet hålls digitalt och spelas in.

Anslut dig med Zoom-länken: https://kth-se.zoom.us/j/64697634600

Om eventet

Datum:

2022/03/24

Tid:

14:00 - 15:00

Plats:

Digitalt

Anmälan