InfraSweden medverkar på Train & Rail

Finansiering av forskning och innovation inom järnvägsområdet: Vinnova och InfraSweden
InfraSweden och Vinnova medverkar på Train & Rail, Nordens största mässa för hållbara järnvägstransporter.

Transporter och resor på järnväg är en utpekad väg för ett framtida hållbart transportsystem. För att uppnå det krävs forskning och innovation. Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden – finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas – stöttar olika typer av innovationsprojekt som bidrar till en hållbar transportinfrastruktur. Inom InfraSweden finns det många projekt som utvecklar järnvägsområdet, inte minst spårunderhåll. Vinnova gör även andra insatser som stöttar innovation inom järnväg. Kom och ta del av resultat från forsknings- och innovationsprojekt inom järnvägsområdet.

Talare

Lars Ahlm, PhD, Programhandläggare, Vinnova
Camilla Byström, PhD, Programchef, InfraSweden/KTH
Fredrick Lekarp, PhD, Vice programchef, InfraSweden/KTH Plats K16, Stockholmsmässan

Om eventet

Datum:

2023/05/26

Tid:

10:30 - 11:00

Anmälan