Informationsmöte: Upphandling av Uppkopplade Vägytemätningar

Vill du vara med i arbetet och ta fram bättre lösningar för vägunderhåll? Delta på informationsmötet där Trafikverkets presenterar kommande upphandling om Uppkopplade Vägytemätningar.
Den digitala transformationen och ny teknik för mätning av tillstånd erbjuder möjligheter för att nå ett effektivt och hållbart vägunderhåll. Genom att använda data via uppkopplade fordon kommer Trafikverket att kunna fånga snabba tillståndsförändringar på vägnätet och informationen kommer att utgöra ett viktigt analysunderlag för planering och genomförandet vägunderhåll.

Målet med projektet är att få till ett eller flera kontrakt där leverantören i nära samarbete med oss utvecklar, demonstrerar, testar och utvärderar en eller flera tekniska lösningar för vägytemätningar med hjälp av data från uppkopplade fordon.

Mötet äger rum den 25 maj kl 13-14 via Microsoft Teams. Klicka här för att ansluta till mötet

Agenda
– Inledning
– Bakgrund och Behov
– Mål och Syfte
– Projektets innehåll
– Tidplan
– Upphandlingsform
– Frågestund

Deltar gör:

Fredrik Lindström – nationell samordnare, Trafikverket

Björn Eklund – Projektsponsor, Underhåll, Trafikverket

Anders Asp – Projektledare, Trafikverket

Sirpa Lindén – Inköp, Trafikverket

Moderator är Hans Björkman, Samverkans- och innovationsledare InfraSweden2030

Välkommen!

InfraSweden2030 i samarbete med Trafikverket

Om eventet

Datum:

2022/05/25

Tid:

13:00 - 14:00

Plats:

Digitalt