Hyperloop i Sverige – En realistisk vision?

Välkommen att lyssna till en genomgång som behandlar utvecklingen inom hyperloopområdet. Vem gör vad, vilka projekt och program har initierats inom och utom Europa? Det finns många fördelar med visionen Hyperloop. Är det något som kan vara till gagn för svensk infrastruktur och svensk industri? Bör svenska forskningsinstutitioner engagera sig i utformningen av ”femte transportmedlet” och är det realistiskt att vi får se kommersiell Hyperloop någonstans i världen under innevarande decennium?

Svenska institutet för standarder – SIS ingår tillsammans med bla Trafikverket i den kommitté som utarbetar den europeiska standarden för Hyperloop Systems JTC20. Projektledaren för Sveriges engagemang i JTC20 kommer att berätta om hur processen fortlöper.

Preliminär talarlista:

Thomas Dahlgren – Hyperloop Sweden/Modefive
Martin Elofsson – SIS
Michel Gabrielsson – Trafikverket
Jonas Åkerman – KTH
Mårten Fröjdö – FS Links

Under slutet av dagen finns det möjlighet att delta i någon av följande workshops.

Tekniska utmaningar
Användarnytta
Samhällsnytta
Affärsmodeller
Talarlistan uppdateras kontinuerligt.

Välkommen!

Thomas Dahlgren, Modefive & Programkontoret InfraSweden2030

Om eventet

Datum:

2021/12/15

Tid:

14:00 - 17:00

Plats:

Teknikringen 1, Arenan, KTH Campus i Stockholm