Hur verkställs infraplanen på bästa sätt?

Byggföretagens webinarieserie ”Infrastrukturen till framtiden” går in för avrundning och uppsummering. Regeringen har tagit ställning till en ny nationell infraplan som presenterades av infraministern förra veckan.

På Byggföretagens slutwebinar på onsdag 22 juni mellan kl 08-09.30 summeras webinarieserien och Byggföretagen presenterar de områden som man ser skulle kunna säkra genomförandet och förbättra dagens transportinfrastruktur.
På webinariet kommer politiker från Riksdagens Trafikutskott att delta för att reflektera kring och diskutera förslagen. Från InfraSweden2030s sida är fokusområdesledare Johan Nyström med och kommenterar diskussionen.

Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen, presenterar Byggföretagens ställningstagande, som kommenteras av experter och representanter från Riksdagens Trafikutskott.

Inledning:

Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne och styrelseordförande Byggföretagen
Lars Redtzer, chef branschutveckling Byggföretagen.
Aktuella teman för diskussion och debatt:
Behoven inom infrastruktur • Lag på att nå klimatmålet • Klimat/miljö • Verksamhetsformer • Planprocessen • Industriellt Byggande/Digitalisering • Finansiering

Kommentatorer/Experter:

 • Per Helgesson, SJ
 • Pernilla Löfås, NCC
 • Peter Danielsson, Miljökonsult
 • Stefan Gustafsson, Sweco
 • Johan Nyström, InfraSweden
 • Lennart Stenman, Skanska
 • Nils Paul, Svenskt Näringsliv


Representanter från Trafikutskottet:

 • Anders Åkesson (C)
 • Jens Holm (V)Jimmy Ståhl (SD)
 • Maria Stockhaus (M)
 • Emma Berginger (MP)
 • Teres Lindberg (S)

Om eventet

Datum:

2022/06/22

Tid:

08:00 - 09:30

Plats:

Digitalt