En cirkulär transportinfrastruktur – möjligheter och vägen dit

Under 2023 kommer InfraSwedens utlysning och innovationstävling röra sig kring temat cirkularitet. Som en start på det håller vi ett online-seminarium på temat transportinfrastruktur och cirkulära möjligheter och låter experter inom området komma till tals.
Cecilia Tall, programchef för SIP RE:source, med sin expertis inom materialanvändning inom planetens gränser kommer att ge en övergripande presentation om hur cirkulärt Sverige är idag och hur potentialen att bli mer resurseffektivt kan utnyttjas ännu mer.

Susanna Toller, nationell samordnare inom Trafikverket för transportinfrastrukturens klimatpåverkan, presenterar regeringsuppdraget som identifierat både möjligheter och hinder för ökat cirkulärt byggande av transportinfrastrukturen.

Stefan Uppenberg, WSP/fokusområdesledare i InfraSweden, ska med utgångspunkt i sina erfarenheter från det pågående InfraSweden projektet närmar sig ett svar på vad ett klimatneutralt anläggningsprojekt egentligen är och hur klimatneutralitet kan uppnås.

Fredrik Eide från GC Rieber Salt AB delar med sig av värdefulla insikter från innovativa processer för saltåtervinning vid vägunderhållsarbete

Mårten Sohlman, Sveriges bergmineralindustri (SBMI) som kommer att ge sina perspektiv på möjligheter till en cirkulär transportinfrastruktur.

Programmet modereras av Fredrik Bergström, styrelseordförande InfraSweden/FB Strategi, Camilla Byström, programchef InfraSweden/KTH och Hans Björkman, innovationsledare InfraSweden/Coinnovate

Kom, lyssna och ställ dina frågor om potentialen och innovationer för en cirkulär transportinfrastruktur till våra talare.

Om eventet

Datum:

2023/03/30

Tid:

14:00 - 15:30

Plats:

Digitalt

Kontaktperson:

programkontoret@infrasweden.nu