Drive Sweden – Lunch & Learn: Trafikverkets Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022

Välkommen till en Lunch & Learn där vi, tillsammans med Trafikverket och Drive Sweden, tittar närmare på Trafikverkets Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022.
I slutet av april presenterade Trafikverket Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022. Planen, som visar myndighetens samlade riktning inom området, innehåller 34 konkreta åtgärder som ska spegla nya förutsättningar, utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Den 2 juni arrangerar InfraSweden2030 ett Lunch & Learn tillsammans med Drive Sweden där Olof Johansson, programchef på Trafikverket, berättar mer om färdplanen.

Om eventet

Datum:

2022/06/02

Tid:

12:00 - 13:00

Plats:

Digitalt