Drive Sweden Lunch & Learn: Automatiserade fordon – vad krävs av infrastrukturen?

Välkommen på webbinarium Lunch & Learn, ett samarbete mellan InfraSweden2030, Drive Sweden och Univrses:
Automatiserade fordon – vad krävs av infrastrukturen?
Vad krävs av infrastrukturen för att vi ska kunna använda automatiserade fordon och förarstödjande teknik i större utsträckning? Välkommen till ett Lunch & Learn där Trafikverket kan belysa viktiga aspekter i ljuset av en ny rapport från dem.

I november förra året gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redogöra för vilka krav som ska ställas på den statliga väginfrastrukturens tillstånd samt redogöra för behov av åtgärder för att möjliggöra användning av automatiserade fordon. Till sommaren ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.

Den 21 april arrangerar vi ett Lunch & Learn tillsammans med InfraSweden2030 där Lina Wells och Kenny Dolleris från Trafikverket berättar mer om uppdraget.

Varmt välkomna!

Om eventet

Tid:

12:00 - 13:00

Plats:

Digitalt