Digitalt informationsmöte om utlysningen

Har du frågor i anslutning till din projektansökan? Välkommen när InfraSweden berättar om sin öppna utlysning.

Välkommen till det sista informationsmötet (online) om InfraSwedens utlysning anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar före stängning 2 februari 2023. Delta för att informera dig om utlysningsformalia och för att ställa de frågor som uppkommit i samband med arbetet med ansökan. Med på mötet är representanter från InfraSwedens programkontor och Vinnova.

Om eventet

Datum:

2023/01/20

Tid:

13:00 - 14:00

Plats:

Digitalt

Kontaktperson:

programkontoret@infrasweden.nu