Digitalisering och dataskydd inom transportinfrastrukturen

Digitalisering har stor potential att effektivisera anläggning och drift av transportinfrastrukturen. Redan idag genomsyrar användning av digitala verktyg och tjänster stora delar av branschen. En konsekvens är att stora mängder data hanteras och delas mellan aktörer. Samtidigt handlar det många gånger om känslig data, som lagenligt måste hanteras på rätt sätt. Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet är två aspekter som satts i nytt ljus med Schrems II-domen.

Trafikverket arbetar nu med att hantera utfallet av domen, som i korthet innebär begränsningar att använda amerikanska molntjänster för viss data. Eftersom dessa tjänster är välutbredda, både direkt som till applikationsprogram och indirekt som plattformar som används av CAD-program, får det stora konsekvenser för branschen.

Per Tuvall, Trafikverket, kommer att redovisa för den rättsliga utvecklingen, hur de arbetar med frågan och vilka konsekvenser det har för branschens aktörer. Vi öppnar sedan upp för frågor och diskussion kring dataskydd, sekretess och digital suveränitet. Samtalet leds av Gunnar Johansson, fokusområdesledare i InfraSweden.

En zoomlänk till mötet kommer att skickas ut dagen innan webbinariet till anmälda deltagare.
Webbinariet spelas in och kommer att finnas tillgänglig på InfraSwedens hemsida i 14 dagar.

Välkommen!

InfraSweden och Smart Built Environment

Om eventet

Datum:

2023/02/01

Tid:

10:00 - 11:30

Plats:

Digitalt

Organisatörer

InfraSweden, Smart Built Environment