Digitalisering av vägtransportsystemet

Välkommen till två spännande evenemang om digitaliseringen av transportsystemet, den årliga konferens ITS-konferensen “Ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem”, följd av resultatkonferensen för “Färdplan – digitaliserat vägtransportsystem”.

09.00-11.00 ITS-konferensen, Ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem

13.00-15.30 Resultatkonferensen för Färdplan – digitaliserat vägtransportsystem

Det offentligas engagemang är nödvändigt för innovationer inom vår bransch. Du, som dagligen arbetar med medborgare och näringsliv, spelar en avgörande roll när vi nu strävar efter att accelerera utvecklingen.

Vi riktar oss till dig som arbetar med digitalisering eller vägfrågor, både teoretiskt och praktiskt. Är du forskare inom området, eller kommer du från ett företag som är intresserat av att dra nytta av teknikutvecklingen, både för egen vinning och för samhällets bästa?

Plats: Digitala event, länkar skickas ut några dagar innan konferenserna.

Program för konferenserna uppdateras kontinuerligt.

Sista anmälningsdag är 4 november.

Om eventet

Datum:

2023/11/07

Tid:

09:00 - 15:30