Digital workshop: Samverkan och innovation för en fossilfri transportinfrastruktur på framtidens flygplatser

Flygbranschen har starkt fokus på säkerhet och är väldigt regelstyrd. Samtidigt är klimatpåverkan vår tids ödesfråga och även flygbranschen behöver använda material som möter framtidens behov. Välkommen till en workshop där vi tillsammans utforskar vad som krävs för att säkerställa att morgondagens asfalts- och betongprodukter fortfarande uppnår dagens krav på bärighet, hållfasthet och samtidigt möta framtidens krav på fossilfrihet. Viktiga frågor inkluderar bland annat hur vi kan utöka livslängden på material, hur vi kan öka återanvändningen av material och hur man kan minska behovet av transporter av massor som uppstår i samband med underhåll av rull- och taxibanor samt uppställningsytor för flygplan.

Workshopen, som är digital, äger rum måndagen den 12 juni kl 13-16 och vänder sig till dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av våra framtida flygplatser.

Om eventet

Datum:

2024/06/12

Tid:

13:00 - 16:00

Kontaktperson:

programkontoret@infrasweden.nu

Organisatörer

InfraSweden

Anmälan