Del 2: Säker automatisering & digitalisering av vägtransportsystemet – Matchmaking & pitcha idéer

Vi önskar ansökningar som adresserar en säker automatisering av vägtransportsystemet.

Ett automatiserat vägtransportsystem är en viktig förutsättning för ett transporteffektivt och hållbart samhälle. En framgångsrik implementering av automatiseringen förutsätter en effektiv samverkan mellan fordonen med deras nya funktioner och infrastrukturen och dess egenskaper. Idag är oftast fokuset enbart på fordonen och deras nya egenskaper, men piloter har visat att dessa inte är oberoende av väginfrastrukturens egenskaper.

Den 29e november hade vi ett webbinarium på detta tema där vi lyfte olika aktörsperspektiv, bl a från Volvo Cars, Volvo Group, Trafikverket och Transportstyrelsen (Här hittar du en videoupptagning och bilderna som visades). Under webbinariet lyftes bl a behovet av att få tillgång till rätt data, implementera ny teknik, modernisera regelverket och utveckla nya affärsmodeller.

Denna gång bjuder vi in aktörer som önskar tillgodose dessa behov, vill bidra till innovationer inom området och som söker andra aktörer att samarbeta med.

Den 16 dec kl 10-11.30 bjuder vi in till en möjlighet att pitcha din idé och hitta samarbetspartners. Vi ger också en nulägesbild av området och redogör för regeringens ökade krav. Vi berättar också lite om vår pågående utlysning där det finns möjlighet att söka finansiering för upp till 50% av projektkostnaderna.

Agenda

10.00 Välkomna, syfte och agenda

10.05 Nulägesbeskriving – Automatisering av vägtransportsystemet -Hawzheen Karim, Fokusområdesledare, InfraSweden2030 & Seniorkonsult ViaPM

10.10 Regeringen spänner bågen – Gunnar Johansson, Fokusområdesledare, InfraSweden2030 & Senior rådgivare Currant

10.15 InfraSweden2030s utlysning – Bodil Sandén, Samverkans- och innovationsledare, InfraSweden2030 & Seniorkonsult Coinnovate

Förbered en pitch på 3-5 min som beskriver: Behovet? Vad du önskar göra? Vilka du önskar göra det tillsammans med? Vilka potentiella effekter du ser? Sammanfatta gärna i en powerpointbild.

Varmt välkomna!

Hawzheen Karim, Gunnar Johansson & Bodil Sandén
InfraSweden2030

Om eventet

Datum:

2021/12/16

Tid:

10:00 - 11:30