Byggindustrin ställer om – KTH:s transformationsdag 2021 om samhällsbyggnad

Digitalisering och krav på hållbarhet är drivkrafter för transformation inom samhällsbyggnad. Nu sker stora förändringar som gör det möjligt att transformera både byggnation och drift, underhåll och utveckling av befintliga byggnader och anläggningar. Transformationen blir verklighet när teknikens möjligheter används i nya affärsmodeller, arbetssätt, regleringar, finansiering. Konferensen “Bygg- och fastighetsindustrin ställer om” identifierar möjligheterna som ges i samhällsbyggnad i stort och fokuserar på hur industrin kan utnyttja transformationspotentialen för att möta framtidens utmaningar och ta vara på affärsmöjligheter.

Om eventet

Datum:

2021/12/07

Tid:

09:00 - 12:30

Plats:

Digitalt