Bygg kompetens – system för omställning

För att nå hållbarhetsmålen måste vi jobba tillsammans och kraftsamla. I samhällsbyggnadssektorn behöver vi både vägvisare och praktiskt hantverk för att nå en systemomställning med bred samhällsrelevans. Under Bygg kompetens lyfter vi nu strategier och praktiska exempel med hög ambitionsnivå. Var med och bygg din kompetens om hur vi ser till att systemen ställs om!

Program 14 december kl. 11.30-12.00
Moderator: Camilla Byström, InfraSweden

11.25 Mötesrummet öppnar

11.30 Programstart
Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation
Gunnar Johansson, Currant
Knit link – en länk mellan textil- och byggindustrin: utveckling av nya tjänster för 3D-stickning i samhällsbyggandet
Matilda Norberg och Edvin Bylander
Kravställ klimat i upphandlingen
Daniel Johansson, NCC Sverige AB

11.55 Vad innebär resultaten för sektorn?
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

12.00 Programmet avslutas
Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad.

Om eventet

Datum:

2023/12/14

Tid:

11:30 - 12:00

Plats:

Digitalt

Anmälan