Bygg kompetens – omhändertänksamhet, säkerhet i utveckling

För att kunna hantera de arbetsmiljörisker som kan uppstå på en byggarbetsplats måste alla som är involverade i ett byggprojekt bidra utifrån sin roll. Alla ska sträva efter att förebygga risker för olycksfall och ohälsa som kan uppstå i bygg- och bruksskedet. Här presenteras resultat som visar hur forskning och modern teknik kan ge säkrare arbetsmetoder och rätt utrustning som förebygger risker. Bygg din kompetens och visa omhändertänksamhet.

Tider 15 februari kl. 11.30-12.15

Moderator: Anneli Kouthoofd, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

11.25 Mötesrummet öppnar
Vi ses digitalt i Zoom, länk kommer i din anmälan

11.30 Programstart

Uppkopplade västar för trygga vägarbeten
Digital teknik som utvecklas genom projektet “Digital transformation av byggplatser”
Claes Henschel, NCC

Lasta och lossa säkert
Alexander Taljegård, Skanska Sverige AB

Ytterligare projekt tillkommer

Vad innebär resultaten för sektorn?
Sakkunnig i sektorn kommenterar resultatens effekter

12.15 Programmet avslutas

Om eventet

Datum:

2024/02/15

Tid:

11:30 - 12:15

Organisatörer

InfraSweden, Smart Built Environment