Bygg kompetens – ny forskning om klimatförbättrad betong

Det finns mycket att lyfta om våra nya klimatsmarta material. De bästa resultaten bygger ofta vidare på forskning som har skett under längre tid, och som i kombination med nya metoder, kan skapa riktigt bra innovationer. Så är fallet med klimatförbättrad betong. Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck men med samma höga, och ibland till och med högre, kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong. På Bygg kompetens lyfter vi detta tunga material, och visar på dess stora potential!

Moderator: Camilla Byström, InfraSweden

11.25 Mötesrummet öppnar
Vi ses digitalt i Zoom, länk kommer i din anmälan

11.30 Programstart
Smart cement för nya övervakningssystem
Andrzej Cwirzen, Luleå Tekniska Universtitet
IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av klimatförbättrad betong
Scott Fowler, Linköpings Universitet

Klimatreducerad betong – Miljöpåverkan i ett slutskede
Carolin Viklund, NCC

Vad innebär resultaten för sektorn?
Katarina Malaga, Rise (Research Institutes of Sweden)

12.15 Programmet avslutas

Om eventet

Datum:

2024/04/11

Tid:

11:30 - 12:15

Plats:

Digital

Anmälan