Bygg kompetens – låt materialen tala!

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad. Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt och fortsätter satsningen på kunskapsspridning genom en serie digitala möten under 2022.
Byggmaterialen står i centrum vid det första tillfället för Bygg kompetens 2022. Vi lyfter exempel på hur materialen bär på viktig information, från tillverkning till underhåll och återanvändning. Vi tittar på hantering av viktiga miljönyckeltal i informationsflöden och hur de kan användas för klimatberäkningar. Vi lyfter metoder för hur kunskapen om materialen kan bevaras över tid och mellan olika aktörer som hanterar dem. Vi lyfter ”smarta” materiallösningar som säkrar hållbarheten för framtidens material.

Vi behöver lära känna våra byggmaterial för att behandla dem rätt. Med ökad kunskap om innehåll och funktion växer chanserna för hållbar hantering från upphandling och byggskede, till förvaltning och återanvändning. Låt materialen berätta om sig själva!

Preliminärt program
11.45 Välkomna och dagens program
Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, modererar

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Smart cement för nya övervakningssystem
Andrzej Cwirzen, LTU

Varför är det viktigt med rätt materialinformation?
Svante Hagman, sakkunnig i sektorn

12.45 Mötet avslutas

Om eventet

Datum:

2022/02/08

Tid:

11:45 - 12:45

Plats:

Digitalt