Bygg kompetens – hur digitala är vi inom samhällsbyggnad i Sverige?

Vi visar gärna upp, och är stolta över, resultaten i byggsektorns digitala projekt. Men hur relaterar de till den internationella utvecklingen? Och vilka områden inom digitalisering måste vi satsa på?
På detta möte får en spaning av Petra Jenning som lyfter internationella trender, viktiga för vår sektor att ta sikte på. Vidare presenterar vi initiativen i Sverige just nu som syftar till att driva på utvecklingen.

Du möter Peter Eriksson och Gunnar Johansson som är engagerade i projektet Infra4.0. En satsning som ska leda till en branschgemensam digital transformation.

Genom projektledaren Mariell Juhlin får du lära känna Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet, en satsning som ska se till att sektorn ska dra full nytta av AI (artificiell intelligens).

Vi har bjudit in Anna Eriksson, generaldirektör, Digg (Digitaliseringsmyndigheten) att kommentera det vi får höra under mötet.

Varmt välkommen!

Program
Moderator: Anneli Kouthoofd, vd, SBUF

15.00 Välkomna och dagens program

Internationell spaning
Petra Jenning, partner, FOJAB

Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet
Mariell Juhlin, vd, Policy Impact

Infra4.0
Peter Eriksson, Blue institute och Gunnar Johansson, InfraSweden2030

Vad innebär det vi hört för sektorns digitalisering?
Anna Eriksson, generaldirektör, Digg

16.00 Mötet avslutas

Om eventet

Datum:

2021/12/15

Tid:

15:00 - 16:00

Plats:

Digitalt