Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor

Välkommen till Beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor.

14.00 Välkomna och check in ​

14.10 Dagens case: Klimatredovisning enligt CSRD i SCOPE​ – Katarina Jonerholm & Göran Lundberg​, Trafikförvaltningen, Region Stockholm

15.00 PAUS​

15.15 Resultat och erfarenheter från några InfraSweden-projekt​:

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering​ – Kristina Lundberg, Ecoloop
Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö​ – Pierre Munier, RenFuel
15.50 Reflektion ​

16.00 Tack för idag! ​

16.30 Eftersnack slut

Anmäl dig till Lisa Johnsson, innovations- och samverkansledare på InfraSweden/Coinnovate AB.

Läs mer om Beställarnätverket.

Om eventet

Datum:

2023/11/14

Tid:

14:00 - 16:00

Plats:

Digitalt