Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter och presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av aktiviteterna som efterfrågas i ett kommande nätverksarbete.

I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat.

Kommande träff 26 oktober mellan 13:00-15.00 har tema klimatneutral betong. Deltar under dagen gör bland annat:

Åsa Weinholt – Naturvårdsverkets beställarnätverk för klimatneutral betong

Ola Stjärnborg/Jens Johansson – Upphandlingsmyndigheten om klimatkriterier för betong

Alfred Nerhagen Helsingborg och Jonatan Malmberg på Ecotopic om deras arbete med klimatneutral betong

Lisa Henningsson, Malin Blåudd-Lingh och Åke Westling – Uppsala kommuns behov kopplat till klimatpositiv stadsdel

Varmt välkommen!

Om eventet

Datum:

2022/10/26

Tid:

13:00 - 15:00

Kontaktperson:

Lisa Johnsson, Infra Sweden
lisa@coinnovate.se