Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor på Innovationsveckan

Så kan vi upphandla framtidens klimatneutrala anläggningsprojekt. Beställare och andra aktörer som genom upphandlingskrav vill bidra till en klimatneutral anläggningssektor deltar och berättar om det vi gjort inom nätverket. Vi vill också gärna diskutera framtida möjligheter med er.

Beställarnätverket En klimatneutral anläggningssektor har nu varit verksamt i nästan ett och ett halvt år. Drygt 80 deltagare har varit engagerade i nätverkets olika aktiviteter. Under denna timme kommer du få lyssna på vad vi åstadkommit och diskutera fortsatta gemensamma möjligheter tillsammans med några i nätverket.

Varmt välkommen!

Om eventet

Datum:

2022/10/04

Tid:

12:30 - 13:30

Plats:

Digitalt

Anmälan