Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Välkommen till beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor!
Under InfraSweden2030 Öppet hus 2021 föddes idén om att starta ett beställarnätverk för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Initiativet följdes upp snabbt och sedan dess har nätverket träffats sex gånger.
Det finns ett stort intresse för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov, och att föra diskussioner mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter och presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av aktiviteterna som efterfrågas i ett kommande nätverksarbete.

I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat.

Nu bjuder vi in till den sjunde träffen den 5 april klockan 13:00-15.30.

Mer information om den sjunde workshopens tema och agenda kommer snart.

Anslut dig till mötet via länken: https://kth-se.zoom.us/j/61859457709

Länken till mötet kommer även att skickas ut dagen innan evenemanget per mejl.

Varmt välkommen!

Om eventet

Datum:

2022/04/05

Tid:

13:00 - 15:30

Plats:

Digitalt

Kontaktperson:

Lisa Johnsson Innovationsledare InfraSweden2030
lisa@coinnovate.se