Alternativa genomförandeformer för infrastrukturprojekt

Välkommen till Alternativa genomförandeformer för infrastrukturprojekt, ett föredrag i webbinarieserien: “Infrastrukturen till framtiden”
Inledning: Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

Moderator: Lars Redtzer, Byggföretagen

Föredragshållare: Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, berättar om alternativa sätt att organisera och genomföra infrastrukturprojekt.

Kommentatorer:
Magnus Bergendal, Peab Anläggningsforum
Gunnar Johansson, InfraSweden 2030
Per Ling-Vannerus, AB Pelmaq

Länken mailas även ut dagen innan webbinariet.

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand:
Se samtliga webbinarier i serien “Infrastrukturen till framtiden”.

Syftet med Byggföretagens webbinarieserie “Infrastrukturen till framtiden” är att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns inom transportinfrastrukturen för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Under våren 2022 kommer vi belysa de förutsättningar som krävs för att både järnvägar och vägar ska underhållas och byggas på bäst sätt. Målet är att Sverige ska få så bra och mycket infrastruktur på plats så snart som möjligt.

Om eventet

Datum:

2022/03/29

Tid:

08:00 - 09:00